Academie voor de Zomerschool

Organiseer jij een Zomerschool? Of wil je er lesgeven?Hier vind je heel binnenkort de leersporen van Schoolmakers.

Wat wil je leren?

 1. 1. Praktische en administratieve informatie (link)

 2. 2. Zomerscholen voor tieners (12 - 18 jaar) (link)

 3. 3. Communicatie met interne en externe partners (link)

 4. 4. Werken aan taal op de Zomerschool (link)

 5. 5. Visie en ontwerp van een Zomerschool (link)

 6. 6. Begeleiden en evalueren in (en van) de Zomerschool (link)

 7. 7. Zomerschool voor kleuters (link)

 8. 8. Wat na Zomerscholen? (link)

Schoolmakers ondersteunt Zomerscholen in opdracht van de Vlaamse overheid.

Wat wil je leren?

 1. 1. Basis van lesgeven (link)

 2. 2. Groepsdynamiek op een Zomerschool (link)

 3. 3. Inzetten op taal op een Zomerschool (link)

 4. 4. Feedback als motor van leren (link)

 5. 5. Omgaan met verschillende leernoden (link)

 6. 6. Motivatie en weerstand (link)

 7. 7. Omgaan met ouders (link)

 8. 8. Digitale ondersteuning (link)

 9. 9. Zomerschool voor kleuters (link)

Schoolmakers ondersteunt Zomerscholen in opdracht van de Vlaamse overheid.

Leerspoor 1

Praktische en administratieve informatie

In dit leerpad lees je alles over het wat, waarom en hoe je een Zomerschool organiseert.

Leerspoor 2

Zomerscholen voor tieners (12 - 18 jaar)

Wat is de meerwaarde van een zomerschool voor adolescenten? Creëer een leer-eco-systeem rond tieners, betrek hen in hun eigen leerweg en zet samen in op langetermijneffecten.

Leerspoor 3

Communicatie met interne en externe partners

Een zomerschool organiseren wil zeggen samenwerken met veel partners. Intern heb je de mensen die focus leggen op leerinhoud en anderen die de focus voor het verrijkend aanbod opnemen. Er zijn studenten die gelinkt zijn aan een hogeschool of universiteit, vaste vrijwilligers en mensen die alles op elkaar laten inspelen.
Extern werk je samen met de ouders, lokale besturen, vzw’s, regionale bedrijven en de school waar de leerlingen door het jaar leren.
Om al deze partners zo vlot mogelijk op elkaar te laten inspelen, heb je een duidelijke en transparante communicatie nodig.

Leerspoor 4

Werken aan taal op de zomerschool

Een Zomerschool biedt heel veel kansen om aan taal te werken. Maar waar liggen die kansen? En hoe benut je ze optimaal als begeleider?

Leerspoor 5

Visie en ontwerp van een zomerschool

In dit leerpad leer je hoe je een doelgerichte Zomerschool ontwerpt.

Leerspoor 6

Begeleiden en evalueren in (en van) de zomerschool

Evalueren op en van de Zomerschool? Hier vind je info hoe dat kan.

Leerspoor 7

Zomerschool voor kleuters

Kleuters zijn enthousiast en leergierig. Leer jij hier hoe je taalontwikkelend kan werken?

Leerspoor 8

Wat na zomerscholen?

Een Zomerschool organiseren zorgt ervoor dat leerlingen zich sterker kunnen voorbereiden op het volgend schooljaar. Toch is een Zomerschool maar een beperkte interventie van 10 dagen.
Daarnaast bereiken we niet altijd alle leerlingen die nood hebben aan een Leersprong.
Doorheen het schooljaar zijn er ook heel wat interventies mogelijk om de meest kwetsbare groep leerlingen de ondersteuning te geven die ze nodig hebben.
We kijken samen hoe ze het aanpakken in het buitenland en hoe je dit kan vertalen in het Vlaamse onderwijslandschap.

Leerspoor 1

Basis van lesgeven

In dit leerpad leer je hoe leerlingen informatie verwerken tot kennis, en hoe jij je invloed op dit proces kan maximaliseren.
We staan daarbij zowel stil bij jezelf als leerkracht en bij cruciale didactische en pedagogische basisprincipes.

Leerspoor 2

Groepsdynamiek op een zomerschool

In dit leerpad hebben we het over een betekenisvolle kennismaking, groepsidentiteit, samenwerken en de proactieve cirkel als methoden om een positieve groepsdynamiek te creëren.

Leerspoor 3

Inzetten op taal op een Zomerschool

Hoe kun je taal een plaats geven op je Zomerschool? In dit leerpad reiken we handvatten aan om, samen met je begeleiders, taalkrachtig werken een structurele plaats te geven.

Leerspoor 4

Feedback als motor van lesgeven

In dit leerspoor leer je hoe je bewust en gericht feedback kan geven om het leren van kinderen en jongeren op de Zomerschool te optimaliseren.

Leerspoor 5

Omgaan met verschillende leernoden

In dit leerpad lees je alles over verschillen tussen leerlingen en hoe je hier als lesgever mee kan omgaan.

Leerspoor 6

Motivatie en weerstand

Kinderen en jongeren motiveren om het beste uit zichzelf te halen is een van de mooiste streefdoelen die je als Zomerschool kan stellen. Hoe je de motivatie kan stimuleren en hoe je aan de slag kan met conflicten en weerstand leer je in dit leerpad.

Leerspoor 7

Omgaan met ouders

Als zomerschool ben je de regisseur om de relatie met ouders warm te houden. Door te zorgen voor vertrouwelijkheid, nabijheid en communicatie neem je als zomerschool ouders en kinderen mee in je visie en pedagogisch project. Op die manier zet je stappen om de kinderen tot leren te laten komen op een manier waar ze zich goed voelen.

Leerspoor 8

Digitale ondersteuning

Digitale technologie inzetten in onderwijs biedt erg veel kansen. Ontdek in dit leerspoor hoe het je kan helpen bij je werk voor de Zomerschool.

Leerspoor 9

Zomerschool voor kleuters

Kleuters zijn enthousiast en leergierig. Leer jij hier hoe je taalontwikkelend kan werken?

Schoolmakers

Samen onderwijs nóg sterker maken.
Expert in langlopende begeleidingen in het kader van diepgaande hervormingen
en herstructureringen, zoals de opstart van innovatieve scholen, (hoge)schoolfusies of
curriculumontwikkeling.
Website